Detaljplansmöte Glommens hamn

Välkommen på informationsmöte om
utvecklingen för Glommens hamn.
Mötet är till för att du ska få en inblick i detaljplanen för Glommens hamn och hur detaljplaneprocessen ser ut. På mötet kommer du träffa Nadja Ricklund, planhandläggare i Falkenbergs kommun och Sofia Hedberg Broberg, översiktsplanerare i Falkenbergs kommun.

NÄR: Fredagen den 1 november kl.16.00–17.30
VAR: Glommens Bygdegård, Glumstensvägen 8, 311 54 Glommen
Begränsat antal platser, anmäl din närvaro senast den 29/10 genom: 
bit.ly/glommen
Du kan även anmäla dig via plan@falkenberg.se eller 0346-88 60 59

Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen jobbar med att ta fram en detaljplan för Glommens hamn på uppdrag av Kommunstyrelsen. Planområdet ligger i den västra delen av samhället Glommen som ligger ca 10 km norr om Falkenberg . Det omfattar Glommens hamn, Glomstensudden och bostadstomter i öster och norr. Tanken med den nya detaljplanen är att den ska vara mer flexibel än den som finns där idag samt att platsen ska vara tillgänglig.
Läs mer om detaljplanen för Glommens hamn


Läs mer på webbplatsen Falkenberg växer
Här kan du följa pågående detaljplaner samt läsa mer om vad en detaljplan är och hur det går till att ta fram en ny. Du kan även prenumerera på ett nyhetsbrev för att få löpande information om den aktuella detaljplanen.