Detaljplans mötet 21 Nov.

 

flyg5

Lördagen den 21 Nov.  anordnade Glommens Samhällsförening ett välbesökt information/diskussionsmöte i Glommens Bygdegård.
På agendan stod detaljplanen i Glommen hamn.
Vi presenterade tre olika skisser, framtagna av FBG kommun, som illustrerar olika tankar kring en
framtida utveckling av hamnen.
Skisserna fungerade som diskussionsmaterial, inte som några färdiga förslag.
Glommaborna tyckte till och kom med egna idéer och förslag till den framtida utvecklingen av hamnen.
Tack ni som ställde upp, nu går vi vidare.

 

 

Detalplansmöte 21nov