Detaljplan Glommens hamn och delar av Glommens samhälle

Glommens Samhällsförening är en av de aktiva parterna i framtagandet av en ny detaljplan för Glommens hamnområde och delar av övriga Glommen.

 

Planprogrammet är starten på ett arbete som ska leda fram till en ny detaljplan för Glommens hamn. Den gällande detaljplanen är från 1961 och anger hamnändamål för hamnområdet och där tillhörande verksamhet. Möjligheten att kunna få till en mer flexibel användning av hamnområdet är en av anledningarna till att kommunen beslutat att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamn.

Hemsidan  hos Falkenbergs kommun kommer uppdateras med information om arbetet med den nya detaljplanen.

Nedan länk visar en PDF karta
samt detaljplans skrift över Glommens fiskeläges samhälle daterad 1954

M14_Glommensfiskeläge 1954

Skrift över den gällande detalj planen för
Glommens fiskeläges samhälle daterad 1960/61

M14-planbeskrivning_glommensfiskeläge