Detaljplan Glommen hamn dröjer

Detaljplanen för Glommens hamn drar ut på tiden och någon närmare tidsplan kan inte ges från Falkenbergs kommun trots ständiga påtryckningar från Glommens samhällsförening. Mycket Focus ligger just nu istället på utbyggnaden av Långavekaskolan i Glommen vilket trots allt är ett glädjande besked.

Länk till Falkenbergs kommun ang. detaljplans arbetet
gällande Glommens hamn