Dags för Fibernät i Glommen ?

Bredbandsutbyggnad i kommunen

Snabba och säkra digitala förbindelser är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur.
90 procent av alla fastigheter och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100 Mb per sekund år 2020, så lyder regeringens digitala agenda för Sverige.

I Falkenbergs kommun kan det gå snabbare än så även om utvecklingen i kommunen hittills varit långsam.
Målet är att bygga ut fibernät som når minst 90 procent av befolkningen år 2018.

I ett avtal med Falkenbergs kommun storsatsar Telia på en utbyggnad av snabba dataförbindelser i kommunens tätorter.
Det nya nätet ägs av Telia som tar betalt för hushållens anslutning. Men det är öppet för alla andra operatörer.
Även enskilda fiberföreningar kan ha nytta av avtalet genom att få hjälp med anslutningspunkt och eventuellt övertagande.

Här anmäler du ditt intresse att ansluta din fastighet
(Klicka på länken ovan för att komma direkt till Falkenbergs kommuns sida gällande anmälan om intresse för fiberubyggnad)
Här kan du anmäla intresse att ansluta din fastighet till Falkenbergs nya kommande fibernät.
Falkenbergs kommun har tecknat avtal med Telia för utbyggnaden av fibernätet till olika stadsdelar och tätorter i kommunen.
Nätet kommer byggas i respektive när en stor del av fastighetsägarna i detsamma vill ansluta sig.
Anslutningen är förknippad med en kostnad.