Årsmöte 28 Mars

 


Vad gör Glommens Samhällsförening

Samhällsföreningen i Glommen arbetar för att samordna och påverka de krafter som ansvarar för och tar
beslut som har effekt på utvecklingen av vårt vackra Glommen.

Under 2015 fokuserar Glommens Samhällsförening på:

Fortsatt arbete med Kattegatts-leden genom Glommen
Delmål Glommen-Olofsbo är klart och invigs, om allt går enligt planerna, med ett midsommarlopp den 6 juni,
som då Samhällsföreningen arrangerar i samband med att den nya sträckan invigs.

Arbetet med cykelväg mellan Glommens samhälle och Långaveka fortsätter.

Projekt ”Glommens framtid” Stor process påbörjad med att ta fram hur Glommens invånare vill att
samhället ska utvecklas.

Detaljplan för Glommens hamn

Tätare samarbete med Glommens samlingslokals styrelse

Fortsatt arbete med planer för en idrottshall, i samarbete med Glommens IF

Återkommande aktiviteter som Glommens samhällsförening årligen håller i:
Strandstädning, medarrangör av julgran och påskeld, julmarknad, årets Glommabo, hundpåsar (TICS PAC)
och medarrangör av ”Glommakraft”. Som du ser så är det såväl stora som små frågor.
Samhällsföreningen fungerar även som samtalspart gentemot kommunen i de frågor där Falkenbergs kommun
är inblandad. Samhällsföreningen försöker att sammanställa lämpliga projektgrupper med representanter för
alla berörda organisationer vid sådana frågor.Ju fler medlemmar vi är ju större tyngd får vi i frågor där vi vill
påverka kommunen i någon riktning.
De senaste åren har Glommens Samhällsförening haft ungefär 300 av 1000 hushåll som medlemmar.
Det är ca 30%, ju närmare 100% vi kommer ju större tyngd
har föreningen i frågor mot Kommun och andra externa organisationer.
Styrelsens mål är att i år öka medlemsantalet med 15%.

Hjälp till du med !!!!
Som medlem kan du aktivt engagera dig i frågor som du tycker är viktiga för Glommen med stöd ifrån styrelsens olika arbetsutskott och kontakter.
Du som redan är medlem, Ge bladet till en granne och fråga ifall han/hon är medlem.
Du hittar info om styrelsen på www.glommen.se eller vår facebook-sida.

Betala in din medlemsavgift på 200 kronor på plusgiro 28 07 01-4.
(ange ditt namn, adress och mail som ”OCR text”)