Årsmöte 24 mars

Kallelse till årsmötet i Glommens Samhällsförening
Årsmötet kommer att hållas kl.13:00 den 24 mars 2024 i Glommens Bygdegård.
Om ni har någon motion som ska tas upp på mötet så maila den till glommen@glommen.se
senast 10 mars.

Precis som föregående år så bjuder vi på smörgåstårta och kaffe/te efter vårt möte ,och före
Bygdegårdsföreningens möte. Glommens Fiskelägesvägförening avslutar sedan dagen
Dagordning och erforderliga dokument kommer att finnas på plats vid mötet.

Var snälla och kom ihåg att betala in er medlemsavgift för 2024
100 kr för ensamstående
200 kr för familj
500 kr för företag
Ni kan Swisha på 1233984671 eller betala in på Bankgiro:5096-7405

Glöm inte att ange namn o gatuadress vid betalning