Årsmöte Samhällsföreningen – 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Glommens Bygdegård
Söndagen 20 Mars kl: 14:00

Årsmöte 20mars

Samhällsföreningen Årsmöte

 

Styrelsen under verksamhetsåret 2015/2016 har bestått av:

Göte Johansson           Ordförande
Per Hyll                         Kassör / Sekreterare
Karin Bengtsson          Sekreterare
Magnus Runeson        Styrelseledamot/vc ordförande
Nicklas Lilja                 Styrelseledamot
Ingvar Nordberg         Styrelseledamot
Jan Barreflod              Styrelseledamot
Mary Olsson                Styrelseledamot
Jeanette Sande           Styrelsesuppleant
Magnus Lomar           Styrelsesuppleant
Vad gör Glommens Samhällsförening

Samhällsföreningen i Glommen arbetar för att samordna och påverka de krafter som ansvarar för och tar
beslut som har effekt på utvecklingen av vårt vackra Glommen.

Under 2016 fokuserar Glommens Samhällsförening bla. på:

Projekt ”Glommens framtid” Stor process påbörjad med att ta fram hur Glommens invånare vill att
samhället ska utvecklas vilket även innefattar detaljplanen för Glommens hamn där vi försöker samarbeta med FBG kommun.

Arbetet med cykelväg mellan Glommens samhälle och Långaveka fortsätter.

Trafik situationen genom samhället

Tätare samarbete med Glommens samlingslokals styrelse

Fortsatt arbete med planer för en idrottshall, i samarbete med Glommens IF

Återkommande aktiviteter som Glommens samhällsförening årligen håller i:
Strandstädning, medarrangör av julgran och påskeld, julmarknad, årets Glommabo, hundpåsar (TICS PAC)
Som du ser så är det såväl stora som små frågor.
Samhällsföreningen fungerar även som samtalspart gentemot kommunen i de frågor där Falkenbergs kommun
är inblandad. Samhällsföreningen försöker att sammanställa lämpliga projektgrupper med representanter för
alla berörda organisationer vid sådana frågor.Ju fler medlemmar vi är ju större tyngd får vi i frågor där vi vill
påverka kommunen i någon riktning.
De senaste åren har Glommens Samhällsförening haft ungefär 300 av 1000 hushåll som medlemmar.
Det är ca 30%, ju närmare 100% vi kommer ju större tyngd
har föreningen i frågor mot Kommun och andra externa organisationer.
Styrelsens mål är att i år öka medlemsantalet med 15%.

Hjälp till du med !
Som medlem kan du aktivt engagera dig i frågor som du tycker är viktiga för Glommen med stöd ifrån styrelsens olika arbetsutskott och kontakter.
Du som redan är medlem, prata med din granne och fråga ifall han/hon är eller vill bli medlem.

Betala in din medlemsavgift på 200 kronor på plusgiro 28 07 01-4.
(ange ditt namn, adress och mail som ”OCR text”)