Årets Leader projekt ?

LED armatur i Glommen

Artikel publicerad i HN 2014-03-04
Glommen har blivit ett mer upplyst samhälle, tack vare engagerade ortsbor och pengar från EU. Det handlar om ny gatubelysning i en trakt som tidigare på sina ställen var helt svart om kvällen.
Nu kan arbetet belönas med ett pris för årets Leaderprojekt.

Delar av Glommen är nu upplyst av energisnåla led-lampor som man hoppas ska hålla i 40 år utan att behöva bytas.
Det var Glommens samhällsförenings dåvarande ordförande Bengt Winblad som fick idén att söka pengar från EU för att skingra mörkret. Han bor i Digesgård, som tidigare var helt svart om kvällen:
– Det var beckmörkt. Jag märkte att många var rädda för att gå ut, man behövde pannlampa.

Bengt, som hade tidigare erfarenhet av EU-projekt, tog kontakt med Anette Lomarker, driftsingenjör på kommunen, och senare kom Västkustvillan med i samarbetet.

Det praktiska arbetet kom igång 2011. Projektet fick stöd från EU på över en miljon och kommunens del var drygt 420 000 kronor.
Västkustvillan satsade närmare 725 000 kronor och samhällsföreningen har bidragit med mycket ideellt arbete.
Bengt Winblad och Göte Johansson, nuvarande ordförande i samhällsföreningen, är väldigt glada över resultatet. Nu har man en upplyst sträcka från norra delen av Glommens samhälle,
genom Huleområdet upp till Digesgård. Bostadsområdet Långaveka som är under uppbyggnad har också fått den nya led-belysningen.

– Jag tror att väldigt många boende är nöjda med att man har kunnat röra sig ute på vintern på ett annat sätt nu.
Innan, när man inte hade belysning i Hule och norra Glommen så drog man sig kanske ibland för att gå ut på kvällarna, menar Anette Lomarker.

Men det ska sägas att alla inte var övertygade om belysningens förträfflighet från början. En del sommarstugeägare som bor i storstadens ljus större delen av året, uppskattade mörkret på landet.
Men efter samråd och anpassning av armaturen tror Bengt Winblad och Göte Johansson att alla nu värdesätter det nya ljuset.

Visserligen är investeringskostnaden för den här typen av lampor högre, men de drar bara en tredjedel så mycket energi som konventionella.
Man har också satsat på en avancerad styrutrustning som gör att belysningen aldrig behöver vara starkare än nödvändigt.

Insatsen i Glommen har nominerats som ett av fyra kustbygdsprojekt till priset Årets Leader i Halland.
Hur det går visar sig den 20 mars då Leader Halland ordnar seminarium om den halländska landsbygden i Glommens samlingslokal.

Anita Nyman
Hallands Nyheter

HN_2010304_LED projektet i Glommen
Foto: Håkan Johansson
Belåtna. Här behövde man tidigare pannlampa för att gå ut om kvällen.
Samhällsföreningens Göte Johansson och Bengt Winblad är mer än nöjda
med den nya energisnåla led-belysningen,
som de själva har varit med om att få upp.
”Bor man på landsbygden får man ta itu med saker själv”, menar Göte Johansson.

 

 

Årets vinnare koras på landsbygdsseminarium i Glommen

Leader Kustbygd Halland och Leader Landsbygd Halland brukar utse två ”Årets Leader i Halland”. I år ska vinnarna koras på det landsbygdsseminarium som hålls den 20 mars i Glommen. Dit kommer Christel Gustafsson, landsbygdstrateg på Jordbruksverket, Claes Norell, statistiker på Region Halland, Håkan Eriksson, projektledare på Leader Halland, Mikael Jonasson, lektor i kulturgeografi, och Jörgen Johansson, lektor i statsvetenskap. Ett ämne för dagen är landsbygdens utmaningar och möjligheter.

De kustbygds- och landsbygdsprojekt som nominerats till pris är, förutom belysningsprojektet i Glommen:

En småbåtshamn för framtiden: Hamnen i Träslövsläge har rustats upp.

Fotbollsarrangemang i Tvååker: Ny konstgräsplan med evenemang.

Kooperativ Affärsutveckling: Stöd och utveckling för kooperativa företag i länet.

Konstsnö i Hylte: En ny konstsnöbana för längdskidor, med tävlingar m m.

Unneparken: En naturlekpark har skapats i Unnaryd.

Terra Firma: Medeltidsbyn som byggts upp utanför Skedala.

Världsarvsbygd Grimeton: Företag och föreningar har samarbetat kring att skapa aktiviteter i bygden.