Årets Glommabo – Röstningen avslutad

Röstningen för 2014 års Glommabo är nu avslutad.Vandringspris_åretsglommabo
Samtliga röster inklusive de skriftliga rösterna som lagts i
Samhällsföreningens brevlåda och de röster som gjorts via nätet, kommer nu att räknas.
Årets Glommabo kommer att presenteras på Julmarknaden i
Glommens hamn den 6 December kl: 15:00

_______________________________________________________

Nomineringarna i en sammanfattning

Josef ”Handlarn”
”Han kämpar för affären i Glommen, mycket tapper och uthållig man samt är alltid trevlig”

Said ”Pizzabagaren”
”Mycket vänlig, trevlig och alltid glad och välkomnande ”

Göte Johansson
”För sitt engagemang i Glommen och alla föreningar samt för sin järnvilja att göra Glommen bättre för oss alla”

Ragnar Hällstorp
”Gör allt för Båtklubben och för att Glommen ska bli ett populärt ställe på turistkartan”

Kurt Bengtsson
” Glommens egna vaktmästare som håller ordning och rent o snyggt i vår hamn och samhälle”

Nedan avser tidigare inlägg ang. röstningen

Nu är det dags att rösta på någon av de nominerade genom att
klicka på den person som Ni anser ska få bli 2014 års Glommbo.
Röstningen pågår fram till den 29 November (kl: 23:59).

Man kan även lägga en lapp i Samhällsföreningen gröna brevlåda
i entren till postboxarna där man då skriver ner namnet på en av de
personer som ingår röstningsalternativen enligt nedan.
Respektera omröstningen genom att bara rösta en gång
på vald person. All röstning sker anonymt.
(Har Ni rösta en gång så syns ej längre röstningsalternativen)